ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
15
29
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
36
33
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
48
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...