ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
41
45
86
3
อบ.3
57
44
101
3
รวม อบ.
98
89
187
6
ป.1
54
61
115
4
ป.2
77
81
158
4
ป.3
69
97
166
4
ป.4
83
71
154
4
ป.5
74
73
147
4
ป.6
55
58
113
4
รวมประถม
412
441
853
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
510
530
1,040
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...