ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกรัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
6
1
7
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
23
12
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
24
54
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...