ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
32
30
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
37
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...