ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุรุประชานุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
18
31
1
อบ.3
13
16
29
1
รวม อบ.
26
34
60
2
ป.1
16
17
33
2
ป.2
21
17
38
2
ป.3
24
15
39
2
ป.4
6
9
15
1
ป.5
18
17
35
2
ป.6
16
20
36
2
รวมประถม
101
95
196
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
129
256
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...