ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกนทา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
11
31
2
อบ.3
23
20
43
2
รวม อบ.
43
31
74
4
ป.1
26
17
43
2
ป.2
23
21
44
2
ป.3
14
20
34
2
ป.4
19
13
32
2
ป.5
25
14
39
2
ป.6
17
24
41
2
รวมประถม
124
109
233
12
ม.1
15
13
28
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
21
11
32
2
รวมมัธยมต้น
43
34
77
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
174
384
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...