ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
43
52
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
59
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...