ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
12
11
23
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
37
17
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
28
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...