ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะแก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
12
8
20
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
15
19
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
27
54
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...