ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
47
46
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
57
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...