ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
2
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
24
22
46
3
ป.1
18
22
40
2
ป.2
15
21
36
2
ป.3
15
12
27
2
ป.4
22
14
36
2
ป.5
18
18
36
2
ป.6
21
19
40
2
รวมประถม
109
106
215
12
ม.1
22
21
43
2
ม.2
20
25
45
2
ม.3
18
24
42
2
รวมมัธยมต้น
60
70
130
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
198
391
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...