ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
6
2
8
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
15
18
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
20
41
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...