ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
49
57
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
71
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...