ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนารี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
54
55
109
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
37
29
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
96
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...