ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
21
16
37
2
รวม อบ.
33
27
60
3
ป.1
16
14
30
2
ป.2
24
24
48
2
ป.3
18
16
34
2
ป.4
22
19
41
2
ป.5
19
14
33
2
ป.6
22
14
36
2
รวมประถม
121
101
222
12
ม.1
25
33
58
2
ม.2
14
35
49
2
ม.3
28
30
58
2
รวมมัธยมต้น
67
98
165
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
226
447
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...