ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
10
7
17
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
23
17
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
24
57
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...