ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสง่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
6
12
18
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
6
0
6
1
รวมประถม
26
17
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
29
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...