ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเหม่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
10
32
2
อบ.3
14
17
31
2
รวม อบ.
36
27
63
4
ป.1
20
14
34
2
ป.2
15
18
33
1
ป.3
20
12
32
1
ป.4
20
13
33
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
13
11
24
2
รวมประถม
105
77
182
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
104
245
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...