ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
17
24
41
2
รวม อบ.
32
36
68
3
ป.1
24
18
42
2
ป.2
21
17
38
2
ป.3
19
28
47
3
ป.4
15
13
28
2
ป.5
22
15
37
2
ป.6
21
15
36
2
รวมประถม
122
106
228
13
ม.1
20
6
26
1
ม.2
5
14
19
1
ม.3
14
6
20
1
รวมมัธยมต้น
39
26
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
168
361
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...