ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
16
19
35
1
รวม อบ.
30
35
65
2
ป.1
18
14
32
1
ป.2
20
15
35
1
ป.3
18
13
31
1
ป.4
18
11
29
1
ป.5
9
18
27
1
ป.6
19
21
40
1
รวมประถม
102
92
194
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
25
17
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
144
301
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...