ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางแดด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
14
4
18
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
52
44
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
56
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...