ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
48
40
88
6
ม.1
18
13
31
1
ม.2
21
7
28
1
ม.3
13
13
26
1
รวมมัธยมต้น
52
33
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
87
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...