ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
24
21
45
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
59
54
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
75
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...