ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
9
15
24
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
21
22
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
37
67
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...