ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
20
19
39
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
58
42
100
6
ม.1
27
17
44
2
ม.2
15
9
24
1
ม.3
17
16
33
1
รวมมัธยมต้น
59
42
101
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
103
240
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...