ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
65
65
130
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
31
20
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
105
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...