ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
5
18
23
1
รวม อบ.
9
24
33
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
7
16
23
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
47
63
110
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
26
23
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
110
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...