ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนตูม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
5
10
15
2
ป.1
3
12
15
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
49
55
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
65
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...