ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
1
0
1
1
รวมประถม
27
20
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
29
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...