ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
25
8
33
1
รวม อบ.
40
21
61
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
21
13
34
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
76
80
156
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
37
22
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
123
276
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...