ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
21
12
33
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
15
20
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
59
60
119
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
101
215
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...