ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
13
18
31
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
12
12
24
2
ป.3
10
5
15
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
49
34
83
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
52
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...