ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
11
33
1
อบ.3
17
13
30
1
รวม อบ.
39
24
63
2
ป.1
20
17
37
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
16
19
35
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
84
83
167
6
ม.1
22
10
32
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
47
28
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
170
135
305
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...