ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
25
25
50
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
60
69
129
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
25
26
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
120
230
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...