ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
11
31
1
อบ.3
23
12
35
1
รวม อบ.
43
23
66
2
ป.1
23
11
34
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
23
15
38
1
ป.4
20
14
34
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
19
12
31
1
รวมประถม
113
78
191
6
ม.1
21
16
37
1
ม.2
27
9
36
1
ม.3
17
17
34
1
รวมมัธยมต้น
65
42
107
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
143
364
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...