ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
23
17
40
2
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
45
34
79
4
ป.1
19
21
40
2
ป.2
28
18
46
2
ป.3
30
33
63
2
ป.4
39
36
75
3
ป.5
44
31
75
3
ป.6
28
45
73
3
รวมประถม
188
184
372
15
ม.1
79
71
150
5
ม.2
72
43
115
4
ม.3
85
65
150
5
รวมมัธยมต้น
236
179
415
14
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
469
397
866
33
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...