ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
18
31
1
อบ.2
43
35
78
3
อบ.3
36
55
91
3
รวม อบ.
92
108
200
7
ป.1
55
61
116
5
ป.2
98
81
179
6
ป.3
92
86
178
6
ป.4
81
83
164
6
ป.5
98
93
191
7
ป.6
90
82
172
6
รวมประถม
514
486
1,000
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
606
594
1,200
43
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...