ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคูณ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
4
2
6
2
ป.1
1
0
1
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
10
3
13
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
5
19
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...