ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลุบคา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
6
0
6
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
21
19
40
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
16
9
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
28
71
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...