ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
2
10
12
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
15
12
27
3
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
38
47
85
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
21
18
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
77
151
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...