ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
52
45
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
58
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...