ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
2
3
5
3
ป.1
2
0
2
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
1
0
1
1
รวมประถม
8
7
15
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10
10
20
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...