ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
0
7
7
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
33
34
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
44
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...