ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
66
68
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
83
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...