ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
14
4
18
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
3
13
16
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
29
43
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
47
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...