ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
36
30
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
39
81
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...