ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำมูลนาก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
17
16
33
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
2
11
13
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
40
45
85
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
16
9
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
70
143
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...