ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
12
26
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
10
20
30
1
รวม อบ.
35
39
74
3
ป.1
15
16
31
2
ป.2
13
10
23
1
ป.3
18
16
34
2
ป.4
16
16
32
2
ป.5
17
16
33
2
ป.6
19
11
30
2
รวมประถม
98
85
183
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
124
257
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...