ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
20
26
46
3
ป.1
16
13
29
2
ป.2
16
17
33
2
ป.3
11
8
19
1
ป.4
10
24
34
2
ป.5
23
17
40
2
ป.6
19
21
40
2
รวมประถม
95
100
195
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
126
241
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...