ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรวก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
3
10
13
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
31
27
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
39
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...